Harcerski Ośrodek Wodny Harcerski Ośrodek Wodny

baner lewy opp

Informator 2019

baner lewy treminy egzaminow

baner lewy egzamin

Weather Underground PWS IPORAJ2

Spotkanie posezonowe

8 listopada 2003 r. odbyło się podsumowanie sezonu nawigacyjnego Harcerskiego Ośrodka Wodnego Chorągwi śląskiej w Poraju. W posumowaniu wziął udział Komendant śląskiej Chorągwi ZHP dh Mariusz Jachta, zastępca Komendanta Chorągwi dh Krystyna Doniec, zaproszeni goście oraz kadra instruktorska Ośrodka. Posumowano całoroczna działalność szkoleniowo-wychowawczą oraz finansową. W ramach spotkania zostali wyróżnieni instruktorzy Ośrodka - Złota Odznaką "Za zasługi dla śląskiej Chorągwi ZHP" dh dh: Tadeusz Tarłowski, Grzegorz Dronka i Krzysztof Zamasz, Srebrną Odznaką "Za Zasługi dla śląskiej Chorągwi ZHP" dh dh Iwona Michalska oraz Paweł Gąsowski. Wyróżniono także naszych wypróbowanych sojuszników i przyjaciół: Marka Paska - właściciela firmy budowlano-montażowej "Astron" w Będzinie - Honorową Odznaką "Za Zasługi dla śląskiej Chorągwi ZHP" oraz Adama Chabiora - właściciela Hurtowni Elektrycznej "Amar" w Będzinie - Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Zdjęcia ze spotkania pojawią się wkrótce.